0888.123.223
MỞ CỬA 8:00am-19:00pm
Tên sản phẩm: PIN HP PAVILION DV8000/DV8177/DV8203tx
Giá:   430.000 VNĐ  -  490.000 VNĐ
Đánh giá sản phẩm:
Tư vấn: 0888.123.223

Mã sản phẩm: BAT-HPDV8000

Bảo hành: 12 Tháng

Tình trạng: Mới 100%

Nhà sản xuất: HP

Thương hiệu: China

Thời gian giao hàng: 1-5 Ngày

Hình thức giao hàng: Ship COD Toàn Quốc

Pin Laptop HP PAVILION DV8000/DV8177/DV8203tx

  • Dung lượng: 4400mAh
  • Số Cells: 8 Cell
  • Voltage: 14.4 V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin thay thế
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng

Thay thế mã sản phẩm

395789-001 395789-002 395789-003
396008-001 403808-001 EF419A
EG417AA HSTNN-DB20 HSTNN-IB20
HSTNN-OB20

Các dòng máy tương thích

Pavilion dv8000 Pavilion dv8000 Pavilion dv8000t Pavilion dv8317tx
Pavilion dv8000z Pavilion dv8002ea Pavilion dv8005ea Pavilion dv8319tx
Pavilion dv8010ea Pavilion dv8013cl Pavilion dv8013xx Pavilion dv8320tx
Pavilion dv8025ea Pavilion dv8026ea Pavilion dv8027ea Pavilion dv8321tx
Pavilion dv8028ea Pavilion dv8029ea Pavilion dv8030ea Pavilion dv8324ea
Pavilion dv8035ea Pavilion dv8040ca Pavilion dv8040us Pavilion dv8327cl
Pavilion dv8040xx Pavilion dv8045ea Pavilion dv8050ea Pavilion dv8328ca
Pavilion dv8051ea Pavilion dv8075ea Pavilion dv8088us Pavilion dv8333cl
Pavilion dv8099xx Pavilion dv80xxus Pavilion dv8100 Pavilion dv8336ea
Pavilion dv8102ea Pavilion dv8110us Pavilion dv8113cl Pavilion dv8345ea
Pavilion dv8113ea Pavilion dv8114ea Pavilion dv8116ea Pavilion dv8357ea
Pavilion dv8117ea Pavilion dv8120ca Pavilion dv8125nr Pavilion dv8370ea
Pavilion dv8130us Pavilion dv8133ea Pavilion dv8135ea Pavilion dv8373ea
Pavilion dv8135nr Pavilion dv8140us Pavilion dv8155ea Pavilion dv8377ea
Pavilion dv8173ea Pavilion dv8175ea Pavilion dv8176ea Pavilion dv8380ea
Pavilion dv8177ea Pavilion dv8178ea Pavilion dv8179ea Pavilion dv8387ea
Pavilion dv8195ea Pavilion dv8197ea Pavilion dv8199ea Pavilion dv8391ea
Pavilion dv8200 Pavilion dv8201tx Pavilion dv8202tx Pavilion dv8394ea
Pavilion dv8203tx Pavilion dv8204tx Pavilion dv8205tx Pavilion dv8397ea
Pavilion dv8206tx Pavilion dv8207tx Pavilion dv8208ea Pavilion dv8399xx
Pavilion dv8208tx Pavilion dv8209tx Pavilion dv8210ca Pavilion dv8317ea
Pavilion dv8210ea Pavilion dv8210tx Pavilion dv8210us Pavilion dv8318tx
Pavilion dv8211ea Pavilion dv8211eu Pavilion dv8211tx Pavilion dv8320ea
Pavilion dv8212ea Pavilion dv8212tx Pavilion dv8213cl Pavilion dv8321ea
Pavilion dv8213ea Pavilion dv8213tx Pavilion dv8214ea Pavilion dv8323ea
Pavilion dv8214tx Pavilion dv8215ea Pavilion dv8215tx Pavilion dv8327ca
Pavilion dv8216tx Pavilion dv8217tx Pavilion dv8218ea Pavilion dv8327us
Pavilion dv8218tx Pavilion dv8219ea Pavilion dv8220ca Pavilion dv8330us
Pavilion dv8220ea Pavilion dv8220us Pavilion dv8221ea Pavilion dv8335ea
Pavilion dv8222ea Pavilion dv8223ea Pavilion dv8225ca Pavilion dv8339us
Pavilion dv8225ea Pavilion dv8225nr Pavilion dv8226ea Pavilion dv8356ea
Pavilion dv8227ea Pavilion dv8228ea Pavilion dv8229ea Pavilion dv8369ea
Pavilion dv8230ca Pavilion dv8230ea Pavilion dv8230us Pavilion dv8372ea
Pavilion dv8231ea Pavilion dv8232ea Pavilion dv8233cl Pavilion dv8375la
Pavilion dv8233ea Pavilion dv8235ea Pavilion dv8235nr Pavilion dv8379ea
Pavilion dv8240us Pavilion dv8251ea Pavilion dv8252eu Pavilion dv8382ea
Pavilion dv8253ea Pavilion dv8254ea Pavilion dv8256eu Pavilion dv8390ea
Pavilion dv8260ea Pavilion dv8261ea Pavilion dv8263ea Pavilion dv8393ea
Pavilion dv8275ea Pavilion dv8275la Pavilion dv8279ea Pavilion dv8396ea
Pavilion dv8280ea Pavilion dv8280us Pavilion dv8283ea Pavilion dv8399ea
Pavilion dv8284ea Pavilion dv8285ea Pavilion dv8286ea Pavilion dv8316tx
Pavilion dv8287ea Pavilion dv8288ea Pavilion dv8289ea Pavilion dv8318ea
Pavilion dv8289xx Pavilion dv8290ea Pavilion dv8291ea Pavilion dv8320ca
Pavilion dv8292ea Pavilion dv8293ea Pavilion dv8294ea Pavilion dv8320us
Pavilion dv8295ea Pavilion dv8296ea Pavilion dv8297ea Pavilion dv8322ea
Pavilion dv8298ea Pavilion dv8298xx Pavilion dv8299xx Pavilion dv8325ea
Pavilion dv8300 Pavilion dv8300tx Pavilion dv8301nr Pavilion dv8327ea
Pavilion dv8301tx Pavilion dv8302tx Pavilion dv8304tx Pavilion dv8328ea
Pavilion dv8305ca Pavilion dv8305tx Pavilion dv8305us Pavilion dv8333ea
Pavilion dv8306ea Pavilion dv8306tx Pavilion dv8307ea Pavilion dv8338ea
Pavilion dv8307tx Pavilion dv8308ea Pavilion dv8308tx Pavilion dv8354ea
Pavilion dv8309tx Pavilion dv8309us Pavilion dv8310ca Pavilion dv8365ea
Pavilion dv8310tx Pavilion dv8310us Pavilion dv8311tx Pavilion dv8371ea
Pavilion dv8312tx Pavilion dv8313tx Pavilion dv8314tx Pavilion dv8375ea
Pavilion dv8315ca Pavilion dv8315nr Pavilion dv8315tx Pavilion dv8378ea
Pavilion dv8395ea Pavilion dv8398ea Pavilion dv8392ea Pavilion dv8380us

Hình ảnh minh họa


Cam kết

+ Bán mới 100%. Luôn đặt chất lượng lên hàng đầu.

Không bán hàng nhái, hàng chất lượng kém ảnh hưởng đến chất lượng của laptop trong quá trình sử dụng.

Bảo hành nhanh chóng và nghiêm túc.

PIN LAPTOP HP PAVILION...

1.400.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ

PIN LAPTOP HP...

300.000 VNĐ
390.000 VNĐ

PIN LAPTOP HP Compaq...

340.000 VNĐ
390.000 VNĐ

PIN HP PAVILION...

430.000 VNĐ
490.000 VNĐ

PIN HP MINI NOTE 2133 6CELL

450.000 VNĐ
520.000 VNĐ

PIN HP MINI 5101/5102/5103

460.000 VNĐ
530.000 VNĐ

PIN HP COMPAQ MINI...

450.000 VNĐ
520.000 VNĐ

PIN HP COMPAQ...

350.000 VNĐ
410.000 VNĐ

PIN HP COMPAQ...

340.000 VNĐ
390.000 VNĐ

PIN HP PROBOOK...

460.000 VNĐ
530.000 VNĐ

PIN HP PROBOOK...

390.000 VNĐ
430.000 VNĐ