0888.123.223
MỞ CỬA 8:00am-19:00pm

QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ HÀNG - HOÀN TIỀN


MỌI SẢN PHẨM ĐƯỢC PHÉP ĐỔI TRẢ TRONG VÒNG 14 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MUA TRONG TÌNH TRẠNG VẪN CÒN NGUYÊN VẸN


BÊN DƯỚI LÀ MẪU TEM BẢO HÀNH KHI SỬA CHỮA HOẶC MUA HÀNG TẠI HAMTECH